Bảng giá gói tín hiệu

Gói 1 tháng

Gói cơ bản

$65
 • Cam kết 1000pip/tháng
 • Nhỏ hơn 600pip hoàn tiền 100%
 • 5-8 tín hiệu/ngày
 • Tư vấn trực tiếp khi vào lệnh
 • Admin thông báo trước khi vào lệnh
Tôi muốn trải nghiệm

Gói 3 tháng

Gói cơ bản

$160
 • Cam kết 1000pip/tháng
 • Nhỏ hơn 600pip hoàn tiền 100%
 • 5-8 tín hiệu/ngày
 • Tư vấn trực tiếp khi vào lệnh
 • Admin thông báo trước khi vào lệnh
Tôi muốn trải nghiệm

Gói 6 tháng

Tặng thêm 1 tháng signal

$300
 • Cam kết 1000pip/tháng
 • Nhỏ hơn 600pip hoàn tiền 100%
 • 5-8 tín hiệu/ngày
 • Tư vấn trực tiếp khi vào lệnh
 • Admin thông báo trước khi vào lệnh
Tôi muốn trải nghiệm

Gói vĩnh viễn

Tặng voucher 20% khóa học

$1000
 • Cam kết 1000pip/tháng
 • Nhỏ hơn 600pip hoàn tiền 100%
 • 5-8 tín hiệu/ngày
 • Tư vấn trực tiếp khi vào lệnh
 • Admin thông báo trước khi vào lệnh
Tôi muốn trải nghiệm

NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG LỆNH CỦA CHÚNG TÔI


✅ Cách vào lệnh 2TP:
Cách vào lệnh 2TP (TP1;TP2) mỗi chiến lược đặt cùng lúc 2 lệnh(L1.L2) khi (L1) chạm tp1 (đóng lệnh) sau đó kéo SL của L2 về Entry thả TP2.
✅ Kỷ luật vào lệnh:
🔹Mỗi lệnh stop loss 2% - 5% tài khoản.
🔹 Mỗi chiến lược vào 2 lệnh.
🔹 Tuân thủ tuyệt đối điểm vào.
🔹 Tuân thủ SL - TP.
🔹 Tuân thủ thông báo của admin.
🔹 Kiên nhẫn khi đã vào lệnh.🔸Đi đều vol cho các lệnh.
🔹 Trước khi vào lệnh, xin vui lòng làm một số phân tích của riêng bạn.
✅ Gợi ý phương pháp Quản lý vốn:
🔹 Sử dụng 0,01 lots cho mỗi $100.
🔹 Nếu số dư của bạn dưới $200 thì đặt tối đa 4 - 6 đơn hàng.
🔹 Nếu $1000 thì đặt 7 - 8 đơn hàng.
🔹 Luôn Luôn chấp nhận rủi ro 2% vốn của bạn (phải quản lý rủi ro).

Cam kết từ ICAT SIGNAL

Cam kết 1000pip/tháng

Hoàn tiền từ ICAT SIGNAL

Nhỏ hơn 600pip hoàn tiền 100%

Chăm sóc từ ICAT SIGNAL

Tư vấn trực tiếp khi vào lệnh
Thông báo trước khi vào lệnh

Khách hàng nói gì?

Đánh giá về ICAT Signal

Bạn có câu hỏi nào tới ICAT ?

Những trường có dấu (*) là bắt buộc.